Dørbladet – generelt

Fargerike innerdører

Dørbladene kommer i standardtykkelsen 40 og 60 mm og er kantforsterka med aluminium.
Standard dørbladmateriale er kompositt av glassfiberarmert polyester (GRP), med gelcoat yttersjikt. På de fleste dørene bruker vi skumma polyuretan (PUR) som isolasjon, mens vi på andre produkter bruker steinull, gips e.l.

Vi gjør alle våre materialvalg med tanke på at dørene våre skal vare lenge, selv i de tøffeste miljøene en kan tenke seg: høg fuktighet, eksponering av vatn og/eller kjemikalier, støt fra transport mellom rom osv.

Den lange holdbarheten kommer som et resultat av bruk av bestandige materialer. Både glassfiber-armert polyester (GRP/GAP) og aluminium påvirkes ikke av fukt og er dessuten relativt miljøvennllige å produsere. Aluminiumen er produsert på ren norsk energi, og GRP er også allment anerkjent som et materiale som har store fordeler i forhold til mer konvensjonelle alternativer som tre, stål og betong. Den er mindre energikrevende i utvikling og tilbyr et flott styrke-vekt-forhold og altså ypperlig livssyklus.