Materialvalg og holdbarhet

Skisse som viser gjennomskåret dørbladav
I KIAS-dører er alle materialvalg gjort med tanke på at dørene skal vare lenge, selv i de tøffeste miljøene en kan tenke seg: høg fuktighet eller eksponering av vatn, kjemikalier eller støt fra transport mellom rom o.l.

Som kanskje eneste dørleverandør i landet gir vi 30 års garanti på fukt- og råteskader på dørbladet i våre standard dører og karmer.

Den lange holdbarheten kommer som et resultat av våre materialvalg. Verken overflatene av glassfiber-armert polyester (GRP), rammene og karmene i aluminium eller kjernematerialet i PUR ødelegges av fukt, og er dessuten relativt miljøvennlige å produsere. Aluminiumen er produsert på ren norsk energi, og GRP er også allment anerkjent som et materiale som har store fordeler i forhold til mer konvensjonelle alternativer som tre, stål og betong. Den er mindre energikrevende i utvikling og tilbyr et flott styrke-vekt-forhold og altså ypperlig livssyklus.

På enkelte dørtyper bruker vi steinull, gips e.l. som kjernamateriale/isolasjon.

Våre hengsler, lås og beslag, er også i rustfrie eller syrefaste materialer, som har lang levetid selv i de mest utfordrende miljøer.