Karmoversikt

 

TYPEBRUKSOMRÅDE
SD1Innerdør i sandwich og andre vegger der en ønsker helomsluttende karm
SD2Innerdør i vegger der veggtykkelsen er breiere enn utforinger vi tilbyr og/eller der en ønsker halvomsluttende karm
SD3 / ID1Innerdør for «smygmontasje»
KD1Kjøledør i sandwich og andre vegger der en ønsker helomsluttende karm
KD2Kjøledør i vegger der veggtykkelsen er breiere enn utforinger vi tilbyr og/eller der en ønsker halvomsluttende karm
KD3Kjøledør for «smygmontasje»
PD1Pendeldør i sandwich og andre vegger der en ønsker helomsluttende karm
PD2Pendeldør i vegger der veggtykkelsen er breiere enn utforinger vi tilbyr og/eller der en ønsker halvomsluttende karm
BR1Ytterdør til brakker i sandwich og andre vegger der en ønsker helomsluttende karm