Bærekraft

Som Miljøfyrtårn-bedrift arbeider vi hardt og målbevisst for å stadig redusere den allerede beskjedne belastninga virksomheten vår har på omgivelsene, samt sikre et godt arbeidsmiljø.

Bilde av Kvanne Industrier sin fabrikk i Surnadal
Bilde av fabrikken utenfra

Vi har mange gode grunner til å hevde at dørene våre er miljøvennlige og utgjør en forskjell i hvor bærekraftig et bygg er:

  • Den kanskje største effekten har den lange holdbarheten på KIAS-dører. Som kanskje eneste dørleverandør i landet så gir vi 30 års garanti mot fukt- og råteskader på våre standard dørblad! Miljøgevinstene ved at kunden slipper å bytte ut dørene sine ofte, og nye dører slipper å bli produsert og frakta unødvendig ofte, er store.
  • Norsk produksjon er miljøvennlig produksjon. Maskinene våre går på rein vasskraft, og det at vi videreforedler råvarene i Norge gir totalt sett, for hele verdikjeda, redusert fraktvolum og CO2-utslipp. Vi vet at transport er en versting i utslipp av gasser som utfordrer klimaet.
  • Materialene vi bruker er også mindre miljøbeløastende enn vanlige alternativer, som f.eks. stål. I tillegg til at glassfiber har lang levetid, så er også selve produksjonen av både resinen og fibrene fordelaktig, bl.a. med tanke på energiforbruk. Aluminiumen og profilene vi bruker er norske og kortreiste, og i tillegg til at aluminium i seg selv er svært miljøvennlig, ikke minst med tanke på gjenvinning, så er norsk aluminium, produsert på vasskraft, blant verdens reineste.    
  • Vi er kanskje også alene som norsk dørleverandør i å tilby retur av brukte dører, som vi vil forsøke å ombruke eller sikre forsvarlig gjenvinning av, også for å redusere den totale ressursbruken.