Bærekraft

Som Miljøfyrtårn-bedrift har vi forplikta oss til å arbeide for å stadig redusere den allerede beskjedne belastninga virksomheten vår har på omgivelsene, samt sikre et godt arbeidsmiljø.

Bilde av Kvanne Industrier sin fabrikk i Surnadal
Bilde av fabrikken utenfra

Vi har mange gode grunner til å hevde at dørene våre er miljøvennlige og utgjør en forskjell i hvor bærekraftig et bygg er:

  • Den kanskje største effekten har holdbarheten på KIAS-dører. Som kanskje eneste dørleverandør i landet så gir vi 30 års garanti mot fukt- og råteskader på våre dørblad! Miljøgevinstene ved at kunden slipper å bytte ut dørene sine ofte, og nye dører slipper å bli produsert og frakta, er store.
  • Norsk produksjon er miljøvennlig produksjon. Maskinene våre går på rein vasskraft, og det at vi videreforedler råvarene i Norge gir totalt sett for verdikjeda redusert fraktvolum. Transport er en versting i utslipp av klimagasser.
  • Materialene vi bruker er også mindre miljøbeløastende enn alternativer, som f.eks. av stål. I tillegg til at glassfiber har lang levetid, så er også selve produksjonen av både resinen og fibrene fordelaktig, bl.a. med tanke på energiforbruk. Aluminiumsprofilene vi bruker er norske, og i tillegg til at aluminium i seg selv er svært miljøvennlig, ikke minst med tanke på gjenvinning, så er norsk aluminium, produsert på vasskraft, blant verdens reineste.    
  • Vi er kanskje også alene som norsk dørleverandør i å tilby retur av brukte dører, som vi vil forsøke å ombruke eller sikre forsvarlig gjenvinning av.