Handtering av korrosjon i svømmeanlegg

Dørene våre er ofte brukt i svømme- og badeanlegg, og sjølv om dørblada våre toler det meste av utfordrande miljø så er korrosjon på lås og beslag ei utfordring som krev rett handtering for å unngå framtidige problem. Vi får ofte spørsmål om dette, og viser ofte da til eit rapport frå Tor Gunnar Eggen i Sintef lagde i 2005, publisert av Byggkeramikkforeningen (sjå kopling nedanfor).

Sintef-rapporten inneheld nyttig informasjon, om val av stålkvalitetar og ikkje minst om kor viktig rett reinhald og vedlikehald er, for å unngå problem. Dette har vi òg inkludert i vår FDV-dokumentasjon, men les gjerne rapporten, for å ha best mogleg kunnskap om dette viktige området.

Eggen_Keamikkforeningen_11_2005_Fli77_05